9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang ‘hết nước chấm’

Tham khảo các mẫu nail dưới đây, Tết này đảm bảo nàng có ngay “bàn tay sang chảnh”.

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm'

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 1

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 2

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 3

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 4

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 5

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 6

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 7

9 mẫu nail hot nhất tại các tiệm lúc này: Nàng diện Tết thì xinh sang 'hết nước chấm' - 8

Theo Thư Hân (Phụ nữ Thủ đô)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *