Khẩn cấp chuyển 2 nạn nhân vụ nổ khí gas từ Bệnh viện Xanh Pôn đến Viện bỏng Quốc gia

Khẩn cấp chuyển 2 nạn nhân vụ nổ khí gas từ Bệnh viện Xanh Pôn đến Viện bỏng Quốc gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *