Author Archives: blogxaydung.edu.vn

Người bệnh được chi trả bảo hiểm y tế thế nào khi khám chữa bệnh đúng tuyến?

bao hiem y te 1 1699239675259512432365 19 15 403 630 crop 16992398890321741308700

GĐXH – Khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ đem lại lợi ích tối đa khi người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Những trường hợp nào được xác định là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến? Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến là bao nhiêu? Khám chữa bệnh […]