Tag Archives: tỉnh thanh hóa

Thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch điều trị u phì đại lành tính tiền liệt tuyến

Thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch điều trị u phì đại lành tính tiền liệt tuyến SKĐS – Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa vừa mới thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch điều trị u phì đại lành tính tiền liệt tuyến, dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số […]