Tag Archives: Thiếu kẽm

Muốn con khỏe mạnh đón Tết, cha mẹ không được để con mình “đói” 2 vi chất dinh dưỡng này

Muốn con khỏe mạnh đón Tết, cha mẹ không được để con mình “đói” 2 vi chất dinh dưỡng này GĐXH – Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019 – 2020, trên toàn quốc có đến 60% trẻ dưới 5 tuổi thiếu kẽm và cứ 3 trẻ có 1 trẻ thiếu […]