Cho trẻ sự khởi đầu tốt nhất

5 khuyên nghi dươi đây se giup cac bâc phu huynh chuân bi cho con môt sư khơi đâu tôt nhât ngay khi vưa chao đơi.

VietGiaiTri.Com 625d5404

1. Không dung cac hoa chât diêt trư côn trung

Cac hoa chât đăc dung diêt côn trung co thê gây nguy hiêm cho nao cua be bơi cơ chê hoat đông cua chung la pha huy hê thân kinh cua cac loai côn trung gây hai.

Ban co thê lam gi? Thay vi dung hoa chât diêt trư sâu bo, hay lưu y nhưng phương phap đơn gian sau:

– Don sach thưc phâm thưa trên đia va khu vưc nâu.

– Nhưng lô hông trong nha la nơi lu gian tru ngu vi thê cân kiêm tra va chet kin cac khe ke.

2. Thay tham trai san

Tham la nơi tâp hơp cua bui, nâm môc va đây la nhưng di nguyên kich thich bênh hen suyên ơ tre nho.

Thuôc diêt côn trung, bui chi va cac hoa chât tư cac loai chât tây rưa va cac san phâm gia dung khac trong nha cung co thê lưu lai trên cac sơi vai.

Biên phap:

– Khi thay tham, hay đong kin cac phong khac đê tranh bui tham cua phong nay bay sang phong kia. Dung may hut bui vê sinh sach se tưng ngoc ngach cua ngôi nha.

– Nêu muôn co môt bê măt san mêm mai, hay mua tham miêng nho đê dê giăt hơn.

3. Chon đêm

Tiêu chi la an toan, bê măt không qua cưng hay qua mêm vi tre se danh rât nhiêu thơi gian vui chơi, ngu ơ đây.

Nên chon đêm len va ga trai giương la cotton 100%.

4. Đô chơi an toan

Chât chi trong đô chơi va đô trang sưc co thê gây ra nhưng bênh tât nghiêm trong ơ tre. Khoang 30% trương hơp bi nhiêm đôc chi ơ My la do đô chơi va đô trang sưc.

Nhưng đô chơi nhưa mêm, num vu gia, ngâm nươu cân đươc lưa chon hêt sưc cân thân. Cac chât hoa hoc trong nhưa mêm (phthalate) la nhưng chât sinh ung thư. Phthalate gây rôi loan hormone trong cơ thê, liên quan vơi di tât thai nhi, ung thư vu va cac vân đê sưc khoe khac.

Loai bo tât ca cac đô chơi dinh tơi sơn, thương la đô chơi gô, kim loai bơi lơp sơn ngoai rât dê bong va tre se nuôt vao.

5. Chon binh sưa ky lương

Hiên vân đang co nhưng tranh luân xem liêu cac loai binh plastic co an toan đôi vơi tre (do co chưa chât bisphenol A-BPA). Tuy nhiên, tôt nhât la nên tranh băng cach chon mua cac loai binh, côc không co chưa chât nay. Nêu không co nhiêu lưa chon thi không đưng sưa nong, sưa công thưc vao binh plastic, không cho binh plastic vao lo vi song đê hâm nong thưc phâm cho tre.

Thu Trang

Hai bé hổ-sư mới chào đời

Ngày 1/9 vừa qua, Công viên Hoang dã Nhiệt đới và Vườn Botanical Hải Nam (tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) vừa chào đón 2 thành viên kỳ lạ: 2 chú nhóc hổ-sư tử. Hai nhóc là con lai giữa ông bố – 1 con hổ Manchuria và bà mẹ – 1 con sư tử cái châu Phi.

VietGiaiTri.Com 1f4364b1

Theo quy định, khi sư tử (lion) đực g.iao p.hối với hổ (tiger) cái, con của chúng sẽ được gọi là liger. Còn khi hổ (tiger) đực g.iao p.hối với sư tử (lion) cái, con của chúng được gọi là tigon. Vì thế, công viên hoang dã này đã chính thức gia tăng quân số với 2 nhóc tigon.

Những bức ảnh dưới đây được chụp vào ngày 27/9, cho thấy 2 chú nhóc đang trong tình trạng khỏe mạnh, hết sức đáng yêu.

VietGiaiTri.Com e180bb3c

VietGiaiTri.Com 84287c9f
VietGiaiTri.Com 3cdb15c1
VietGiaiTri.Com d4de1249
VietGiaiTri.Com 5da1bcd7
Bé tigon này kháu quá đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *